Rozwój to zmiana. Transformacja. A transformacja zaczyna się od otwarcia się na nowe idee, nową świadomość i nowe informacje. Informacje dają nam wyobrażenia i możliwości, które możemy wdrożyć, przetestować i określić stopień, w jakim wydają się nam one właściwe. Ta faza transformacji jest eksploracją, poszukiwaniem nieznanego i poszerzaniem naszych przekonań. Poznawaniem ocen z różnych perspektyw, innych od naszej.  Informacje te muszą być odkryte, aby następnie zostały zbadane i ocenione, abyśmy mogli właściwie określić ich znaczenie.

Warsztaty MTG

Blog MTG

Newsletter    Ta strona używa plików cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności.