Pracuję z dynamicznie rozwijającymi i transformującymi się organizacjami, ich właścicielami, radami nadzorczymi, zarządami oraz kadrą kierowniczą, zarówno małych i średnich firm, jak i wielkich korporacji. Współpracuję z klientami w Polsce oraz na całym świecie. Dbam o najlepszy rozwój przedsiębiorstwa.

For Business

Poprzez usługi warsztatów, szkoleń, coachingu, mentoringu, wpływam na rozwój przedsiębiorstwa, przedsiębiorców i ich pracowników. W każdym momencie tych kluczowych procesów staram się podnosić świadomość wszystkich osób, które są zaangażowane w trwający proces zmian oraz współpracę ze mną.

W zależności od wielkości organizacji oraz wybranego przez klienta sposobu pracy (indywidualna czy grupowa), współpracuję z najlepszymi ekspertami i praktykami tego typu usług w Polsce i na świecie. W ich gronie znajdują się ponadprzeciętnie doświadczeni mentorzy, coache, psychoanalitycy oraz najlepsi prawnicy z zakresu prawa pracy. Uważam, że każda organizacja oraz każde jej aktywo, mogą się nieskończenie rozwijać, w każdym wymiarze. To przekonanie dotyczy również obecnych i przyszłych pracowników.

Warsztaty

Warsztaty, szkolenia, coachingi oraz mentoringi, indywidualne, jak i grupowe są przygotowywane w sposób nieszablonowy oraz odrębny dla poszczególnych właścicieli firm oraz kadry zarządzającej. Takie przygotowanie pozwala na zaplanowanie współpracy odpowiadającej bezpośrednio na potrzeby Klienta. Celem wszystkich tych działań jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorstwa i podniesienie świadomości kadry zarządzającej w kilku głównych obszarach:

 1. Istotności misji, wizji, wartości i ich ról w organizacji – po co jest nam to potrzebne?
 2. Kreacji misji, wizji, wartości, a następnie wdrożenia ich do organizacji, celem stworzenia kultury odpowiedzialności oraz narzędzi zarządczych opartych m.in. na wartościach i celach.
 3. Kreacji strategii organizacji i celów strategicznych, a następnie kaskadowanie ich. Budowanie motywacji pracowników, poczucia misji, która wzbudzi determinację do wykonywania celów przez poszczególne działy, zespoły oraz indywidualne osoby.
 4. Wdrażania strategii – rola menedżerów w planowaniu inicjatyw oraz ich komunikacji, delegowaniu, monitorowaniu, kontroli, dokonywania zmian i pożądanej finalizacji zadań.
 5. Kultury organizacyjnej, jej znaczenia dla organizacji oraz wpływu na strategię:
  • Jak budować pożądaną kulturę organizacyjną i jaką rolę odgrywa zarząd i menedżerowie?
  • Kultura “obwiniania vs. kultura odpowiedzialności” oraz jak je rozpoznać?
  • W jaki sposób przeprowadzić transformację kultury organizacyjnej?

Niezwykle istotne staje się również poruszenie aspektu ogólnego zarządzania i przywództwa:

 1. Czym jest zarządzanie oraz jak odróżniamy je od przywództwa? (np. przywództwo sytuacyjne Blancharda i 5 poziomów przywództwo Maxwella).
 2. Cechy i kompetencje odpowiedzialnego lidera i menedżera w dynamicznym XXI wieku.
 3. Kluczowe aspekty zarządzania:
  • Wyznaczanie celów, planowanie działań, monitorowanie i kontrola, dostosowanie do sytuacji oraz podsumowywanie (np. cykl PDCA).
  • Delegowanie zadań, upełnomocnianie i uczenie odpowiedzialności.
  • Kompetentne zarządzanie zespołem oraz rozwój pracowników.
  • Aspekty efektywnego podejmowania komunikacji.
 4. Lider i menedżer w organizacji, a kreowanie pożądanej kultury organizacyjnej, która wspiera wartości firmy.

Warsztaty

Szkolenia

W świetle ciągłych, ogólnoświatowych i dynamicznych zmian ekonomicznych, przedsiębiorstwa zmuszone są do podejmowania działań dopasowanych do gwałtownego rozwoju rynku. Czasem niezbędna staje się pomoc z zakresu reorganizacji zasobów ludzkich, psychologii biznesu oraz prawa. Dzięki współpracy ze mną oraz moim zespołem eksperckim możesz w bezpieczny i efektywny sposób zaplanować potrzebną Ci zmianę, a co za tym idzie, rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki wspólnej pracy najpierw przygotujemy Ciebie – menedżera odpowiedzialnego za wykreowanie, zaplanowanie, a następnie wdrożenie tego typu istotnych i oddziałujących z ogromną mocą na przedsiębiorstwo procesów zamian.

Pomożemy Ci zbudować, zredefiniować, transformować kulturę organizacyjną, zasoby ludzkie, czy wdrożyć inne procesy zmian niezbędne w danym momentum Twojej organizacji.

Zapraszam do współpracy indywidualnej i grupowej.

Newsletter  Ta strona używa plików cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności.