Regulamin kuponów

Regulamin korzystania z kuponów rabatowych MTG Level UP

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja.
 2. Organizatorem Promocji i wystawcą Kuponów rabatowych jest:MTG Level Up Małgorzata Tylec-Gusakov
  ul. Pejzażowa 2/706A, 02-703 Warszawa
  NIP; 813 225 9845
 3. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat

2. Zasady udziału w promocji

 1. Kupon promocyjny jest ważny do 13 sierpnia roku 2024.
 2. Okazując Kupon rabatowy w procesie zakupu w sklepie internetowym lub podczas zakupów w sklepie stacjonarnym, uzyskuje się rabat 100% od kwoty brutto wartości zamówienia.
 3. Kupon nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego. Kupon może być wykorzystany raz, tylko i wyłącznie w okresie jegoważności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. MTG Level Up Małgorzat a Tylec-Gusakov nie ma obowiązku realizacji kuponu po upływie okresu jego ważności.
 5. W ramach promocji zrealizowany może być tylko jeden kupon przypadający na dany produkt. Zebranie kilku kuponów nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty przyznanego rabatu.
 6. Kupony nie mogą być łączone z innymi Promocjami organizowanymi przez MTG Level Up Małgorzat a Tylec-Gusakov.
 7. Ilość kuponów w Promocji jest ograniczona (limitowana).

3. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mtg@mtglevelup.me
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez MTG Level Up Małgorzat a Tylec-Gusakov w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpływu. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji MTG Level Up Małgorzata Tylec-Gusakov uczestnik zostanie powiadomiony zwrotnie pocztą elektroniczną.

4. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 3. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez okres jej trwania na stronach serwisu https://mtglevelup.me/

Ta strona używa plików cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności.